Login Login
Register Register

Regulamin

REGULAMIN HURTOWNI Sherri.pl
Dane sprzedawcy: JTS, Gombrowicza 65, Bytom, NIP 645 232 01 14
I Definicje
Sprzedający - JTS
Klient - przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą dokonujący zakupów na cele związane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą, zarejestrowany jako klient, uprawniony do nabywania Towarów w sherri.pl nie będący konsumentem.
Sklep internetowy - system do składania Zamówień przez Internet którego administratorem jest JTS.
Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez JTS
Towar – produkt dostępny w ramach Platformy Internetowej.

POSTANOWIENIA


JTS świadczy usługi w ramach Sklepu Internetowego wyłącznie Klientom.
Klienci mogą korzystać z Sklepu Internetowego  wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Klient potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem.

ZAKUPY

Minimalne zamówienie hurtowe to 3 sztuki
Klient może w pełni korzystać z Sklepu internetowego wyłącznie poprzez Konto klienta.
Konto klienta zostaje aktywowane przez administratora po pozytywnej weryfikacji danych klienta.
Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane przy pomocy jego Konta oraz wszelkich osób, które posiadają login i hasło do Konta.
Klient nie może udostępniać loginu i hasła osobom trzecim.
JTS może odmówić przyznania dostępu Klientowi do Platformy Internetowej bez podania przyczyn.
JTS zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz ilości towarów, do wycofania poszczególnych produktów z oferty
Ceny hurtowe są dostępne po pozytywnej weryfikacji konta w sklepie..
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. JTS  nie odpowiada za usterki w przesyłaniu e-mailowych potwierdzeń, spowodowane czynnikami niezależnymi od JTS.
Podane ceny Towarów są cenami netto (bez podatku VAT) i nie obejmują kosztów przesyłki
Klient składając Zamówienie składa ofertę nabycia wybranych Towarów po cenach określonych w Zamówieniu oraz zobowiązuje się do odbioru Towarów i zapłaty ceny.
JTS jest upoważniona do wstrzymania się w realizacji zamówienia w przypadku odmowy odbioru towaru.
JTS realizuje wysyłkę paczki pod podany przez adres klienta
Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.
Klient może wymienić zamówiony towar w ciągu 7dni kalendarzowych licząc od dnia odebrania paczki na towar o tej samej cenie.
Wymieniany towar nie może posiadać uszkodzeń ubrudzeń oraz musi posiadać również metki.
DOSTAWA
JTS udostępnia wysyłkę za pośrednictwem kuriera GLS z płatnością przelewem lub płatnością przy odbiorze.
 W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjęcia zamówionej przesyłki z towarem, Klient będzie obciążony kosztami dostawy i powrotu paczki.

GWARANCJA
JTS udziela 2 letniej gwarancji na produkty.


REKLAMACJE

Zgłoszenie reklamacyjne powinno być złożone na formularzu, który jest załączony do Regulaminu
Aby złożyć reklamację należy dostarczyć reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.
Reklamacja będzie rozpatrzona niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 7 dni roboczych. W razie uwzględnienia reklamacji Towar zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, JTS zaoferuje do wyboru inny produkt, zaś w razie braku zgody na inny produkt zwróci kwotę otrzymaną od Klienta oraz wystawi korektę faktury VAT.
Do reklamacji stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.
Rękojmia pomiędzy przedsiębiorcami nie obowiązuje.
Ewentualne spory wynikłe ze stosunku prawnego między podmiotami podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji sądów polskich.