Login Login
Register Register

Privacy policy

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez nasz sklep internetowy Sherri.pl (dalej zwanym sklepem internetowym)  prowadzony pod domeną Sherri.pl (dalej zwane Witryną internetową) prowadzoną przez firmę JTS zarejestrowaną w Bytomiu przy ulicy Gombrowicza 65.

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa prywatności i ochrony przekazanych danych osobowych podczas korzystania z Witryny internetowej, dokonywania zakupów w ramach sklepu internetowego oraz niezbędnych działań w celu realizacji zamówienia. 

Ochrona danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO). Administratorem Danych Osobowych jest firma JTS zarejestrowana w Bytomiu. Wszystkie dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych.

Dane zbierane przez sklep internetowy w sposób automatyczny

Sklep internetowy zbiera w sposób automatyczny wymagane do korzystania z serwisu dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania z Witryny internetowej.

Pliki cookies to małe pliki wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające informacje związane z korzystaniem przez Państwa z witryny internetowej i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi witryny internetowej i zapewnieniu możliwości udostępniania Państwu niezbędnych informacji oraz podczas procesu: logowania, produktów obserwowanych oraz w celu zachowania dokonanych przez Państwa zakupów.

Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter trwały lub tymczasowy. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny internetowej i służą do przechowywania informacji logowania oraz personalizacji, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny internetowej. W każdym przypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje pomocy przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika zdarzeń. Informacje zawarte w logach mogą obejmować między innymi Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowe, dostawca Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę internetową. Niektóre podstrony w ramach korzystania z Witryny internetowej mogą zbierać informacje w ramach programu analizy w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny internetowej. Dane te nie są łączone z przekazanymi przez Państwa danymi osobowymi.

Jakiego rodzaju pliki cookies wykorzystuje Witryna internetowa?

Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron Sklepu internetowego umożliwiając tym samym prawidłowe jego funkcjonowanie. Są również wykorzystywane przez serwer do przechowywania informacji o działaniach, w przypadku zerwania połączenia z serwerem Użytkownik nie traci dokonanych czynności które wykonał na Witrynie.

Cookies trwałych - pozostają na urządzeniu po odwiedzeniu Sklepu, co oznacza, że Sklep może zapamiętać ustawienia Użytkownika podczas kolejnych odwiedzin. Dzięki temu Sklep staje się łatwiejszy w nawigacji i zapamiętuje preferencje zakupowe Klienta/Użytkownika oraz przedmioty dodane do Obserwacji.

 Cookies podmiotów/firm zewnętrznych/sieci reklamowych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Użytkownika w momencie, gdy dokonuje zakupów (Google Analytycs, Google Adwords).

Dane zbierane w trakcie korespondencji

Korespondencja z naszym sklepem internetowym a Klientem poprzez email, formularze kontaktowe, telefon itp. będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zadane pytania lub realizacji zamówienia.

Niezapowiedziane Wiadomości

Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom zarejestrowanym oraz zamawiającym produkty które zgodziły się z Polityką Prywatności. Wiadomości te dotyczyć będą aspektów funkcjonowania sklepu internetowego, realizacji zamówień oraz zmian w regulaminach lub polityce prywatności. Przedmiotowe wiadomości nie będą zawierały informacji handlowych.

Informacje o Goodle Analytycs

W sklepie internetowym Sherri.pl prowadzonym pod adresem domeny: www.Sherri.pl jest stosowany system analizy sieciowej (Google Analytycs), który może być wykorzystywany do tworzenia profilów użytkowników pod pseudonimem. Google Analytycs stosuje w tym celu pliki cookies. Funkcją Google Analytycs jest ocena korzystania użytkowników z Witryny internetowej i poprawa jakości funkcjonowania Serwisu.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Klientów na stronie Sklepu Internetowego, zbierania danych demograficznych o Klientach, do personalizacji zawartości stron Sklepu Internetowego.

Zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na stronie:
http://www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html

Jak dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny internetowej oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie internetowej: 

  1. Nazwa firmy, Imię oraz Nazwisko
  2. Adres firmy (NIP, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj)
  3. Adres dostawy (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj)
  4. Adres poczty elektronicznej
  5. Numer telefonu

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji, zakupów w ramach Witryny internetowej a także wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych które są niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z Polityką Prywatności, prosimy nie nabywać produktów i usług oferowanych przez sklep internetowy Sherri.pl

Klient może samodzielnie dokonać zmiany danych podanych w systemie Sklepu Internetowego poprzez panel klienta.

Klient, który założył konto w naszym Sklepie internetowym, może w dowolnym czasie złożyć wniosek o jego usunięcie. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe.

Marketing Sklepu Internetowego

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych związanych z produktami oraz promocjami. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie („wymówienie”).

Dane Klienta zbierane są również w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera. 

Udostępnianie Informacji podmiotom trzecim

W celu realizacji zakupów oraz wysyłki produktu Sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów (Siódemka, GLS, Poczta Polska, K-EX). Klient dokonujący zakupu w sklepie internetowym po wyrażeniu przez niego zgody na przekazanie swojego adresu, numeru telefonu oraz adresu e-mail do firm kurierskich w celu realizacji zamówienia.

Środki techniczne oraz Państwa obowiązki

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, baz danych i Witryny w celu ochrony Państwa danych.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie się zwracał do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy o wylogowywanie się po zakończeniu korzystania z Witryny.

Prawa przysługujące użytkownikom sklepu internetowego w ramach polityki prywatności

Użytkownicy mają możliwość podglądu i edycji swoich danych, w każdym czasie, w ramach Witryny internetowej, po zalogowaniu się poprzez swój login oraz hasło. W sytuacji, problemów z hasłem (proszę skorzystać z formularza przypomnienia hasła) w przypadku wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt na adres email: sherri@interia.pl

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany i usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Mają Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych w formie newslettera. Prosimy w tym celu o kontakt pod adres email: sherri@interia.pl

Linki do stron internetowych

Na naszej Witrynie internetowej mogą pojawić się okresowo linki do innych stron internetowych. Odnośniki do stron internetowych działających niezależnie od naszej Witryny internetowej nie są w żaden sposób nadzorowane przez nasz sklep internetowy. Strony te posiadają własne polityki prywatności , z którymi użytkownik powinien się zapoznać. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia

Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym Klienci Sklepu Internetowego zostaną poinformowani na stronie Sklepu Internetowego.

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej polityki prywatności mogą być przez Państwa podane pod adres email: sherri@interia.pl